Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

 • prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (rocznych i okresowych) – w tym na życzenie w języku angielskim,
 • rozliczenia z US i ZUS oraz innymi instytucjami publicznymi,
 • elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych, w tym JPK,
 • pomoc w zakładaniu i przekształcaniu spółek (z o.o., komandytowych, jawnych, cywilnych, partnerskich) oraz jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 


 

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

 • ewidencja przychodów i kosztów,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja przebiegu pojazdu,
 • ewidencje VAT,
 • rozliczenia z US i ZUS itd.,
 • elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych, w tym JPK.

 


 

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencja przychodów
 • ewidencje VAT
 • ewidencja środków trwałych
 • rozliczenia z US i ZUS itd.
 • elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych, w tym JPK.

 


 

INNE USŁUGI:

 • doradztwo podatkowe, tym reprezentacja przed oraganami podatkowymi,
 • pomoc w likwidacji podmiotów wpisanych do KRS – np. sp. z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia,
 • kontrola zaksięgowanych zdarzeń gospodarczych przez inne podmioty,
 • sprawdzenie poprawności ksiąg rachunkowych,
 • obsługa stowarzyszeń, fundacji,
 • ocena wpływu zdarzeń gospodarczych na wysokość podatków w firmie,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej – np. z podmiotami powiązanymi,
 • sporządzanie dokumentacji bilansowej – np. polityka rachunkowości,
 • pomoc w kontaktach z bankami, instytucjami leasingowymi,
 • opracowywanie wniosków kredytowych,
 • pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, doborze odpowiedniej formy prawnej,
 • przygotowywanie umów spółek i pomoc w rejestracji spółki w KRS,
 • doradztwo w dziedzinie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • dokumentacja spółek prawa handlowego,
 • atrakcyjne warunki finansowe.