Publikacje

Artykuły księgowe własne - Joanna Szyszkowska

Koszty ubezpieczenia majątku w księgach rachunkowych

Pobierz
(kosztyubezpieczeniamajatku.pdf)

Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych

Pobierz
(przychodyfinansowe.pdf)

Zestawienie zmian w kapitale

Pobierz
(zestawieniezmianwkapitale.pdf)

Wydatki na szkolenia bhp pracowników w księgach rachunkowych

Pobierz
(wydatkinaszkoleniebhp.pdf)

Likwidacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Pobierz
(likwidacjat.pdf)

Zakup środka transportu z UE - ujęcie księgowe i podatkowe

Pobierz
(rodkitransportuzue.pdf)

Copyright ©2016  PROFIT Joanna Szyszkowska Doradca Podatkowy, All Rights Reserved.