Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)


prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

sporządzanie sprawozdań finansowych (rocznych i okresowych) – w tym na życzenie w języku angielskim,

rozliczenia z US i ZUS oraz innymi instytucjami publicznymi,

elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych, w tym JPK,
 
pomoc w zakładaniu i przekształcaniu spółek (z o.o., komandytowych, jawnych, cywilnych, partnerskich) oraz jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów


ewidencja przychodów i kosztów,

ewidencja środków trwałych,

ewidencja przebiegu pojazdu,

ewidencje VAT,

rozliczenia z US i ZUS itd.,

elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych, w tym JPK.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych


ewidencja przychodów

ewidencje VAT

ewidencja środków trwałych

rozliczenia z US i ZUS itd.

elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych, w tym JPK.

Zwroty podatku z zagranicy - Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, Belgia, Austria

- więcej w dziale ZWROT PODATKU

Pośrednictwo w uzyskianiu zasiłków z Niemiec i Holandii

- więcej w dziale ZWROT PODATKU

Obsługa kadrowo-płacowa

 
rozliczanie wynagrodzeń,

umowy o pracę, umowy cywilno-prawne,

ewidencje czasu pracy,

dokumentacja kadrowa,
 
deklaracje ZUS plus elektroniczna przesyłka,

imienne deklaracje RMUA,

deklaracje PIT,

deklaracje PFRON,

raporty na temat zatrudnienia na życzenie.
 

INNE USŁUGI: 
 - doradztwo podatkowe, tym reprezentacja przed oraganami podatkowymi,

 
- pomoc w likwidacji podmiotów wpisanych do KRS - np. sp. z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia,
 
- kontrola zaksięgowanych zdarzeń gospodarczych przez inne podmioty,
 
- sprawdzenie poprawności ksiąg rachunkowych,
 
- obsługa stowarzyszeń, fundacji,
 
- ocena wpływu zdarzeń gospodarczych na wysokość podatków w firmie,
 
- sporządzanie dokumentacji podatkowej - np. z podmiotami powiązanymi,
 
- sporządzanie dokumentacji bilansowej - np. polityka rachunkowości,
- pomoc w kontaktach z bankami, instytucjami leasingowymi,
 
- opracowywanie wniosków kredytowych,
 
- pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, doborze odpowiedniej formy prawnej,
 
- przygotowywanie umów spółek i pomoc w rejestracji spółki w KRS,
 
- doradztwo w dziedzinie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 
- dokumentacja spółek prawa handlowego,
 
- atrakcyjne warunki finansowe.

Copyright ©2016  PROFIT Joanna Szyszkowska Doradca Podatkowy, All Rights Reserved.